Korteriühistu (KÜ, MTÜ) raamatupidamine  

Korteriühistu on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine vastavalt KÜS § 2 lg.1.

 

Korteriühistu on eraõiguslik juriidiline isik, mille tegevus on reguleeritud korteriühistu seadusega, mittetulundusühingute (ühistute) õigusliku regulatsiooni üldpõhimõtted on sätestatud mittetulundusühingute seaduses. Kui teatud asjaolu ei ole reguleeritud korteriühistuseadusega, võetakse aluseks mittetulundusühingute seadus ja vastupidi.

Korteriomandis on korter, mõtteline osa ehitisest ja maatükist. Seetõttu otsustavad korteriomanikud kõigi küsimuste üle, mis on seotud nende korteri või maatükiga. Korteriühistu tegeleb ainult elamumajandamisega ja tal ei ole õigust sekkuda korteriomanike omandiküsimustesse.

Korteriühistute raamatupidamise teenus sisaldab lisaks tavapärasele tulude-kulude arvestusele ja nõutava aruandluse koostamisele ka elanikele igakuiste üüriarvete väljastamist. Teenuste hind moodustub kuutasuna ja on 3 eurot korteri kohta.