Ettevõtte (AS, OÜ) raamatupidamine    

Raamatupidamine on olnud ja jääb edaspidigi igasuguse ettevõtte majandustegevuse juhtimise lahutamatuks koostisosaks. Lisaks suurte muudatustega majanduselus ja järjest rohkemate välissidemete arenemisega suureneb raamatupidamise osatähtsus veelgi. Vastavalt Raamatupidamise seaduse § 2 lg. 2. kohaselt on iga Eestis registreeritud era- või avalik-õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaal raamatupidamiskohuslased.

Sõltuvalt firma suurusest ja vajadusest sisaldab meie poolt kliendile osutatav raamatupidamisteenus kas kõiki raamatupidamislikke toiminguid, mis tulenevad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja sellega seonduvatest seadustest - tulude-kulude arvestus, maksudeklaratsioonide (TSD - tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioon,  KMD - käibedeklaratsioon ), kasumiaruande ja bilansi ning majandusaasta aruande koostamine või selle üksikuid osi.

Vajadusel vaatame üle ja korrastame eelnevate perioodide raamatupidamise ning koostame puuduvad aruanded.

Teenuste hind sõltub ettevõtte suurusest ja raamatupidamiskannete arvust ühes kalendrikuus. Miinimum kuutasu on 65 eurot.