RAAMATUPIDAMISTEENUSTE HINNAD

Arvestuse aluseks on võetud dokumentide arv, mis kinnitavad majandustehingute toimumist:

  •         müügiarved,ostuarved, sularahakviitungid
  •         lepingud
  •         lähetuskulude aruanded koos kuludokumentidega, lähetuse käskkirjad
  •         jt. dokumendid, mis on raamatupidamiskande aluseks (põhivara mahakandmise akt)           

Põhiteenuse kuutasu on minimaalselt 65 eurot, ei lisandu käibemaksu.

Kannete arv

Hind

0-25 dokumenti

65

26-50 dokumenti

95

51-100 dokumenti

130

101-150 dokumenti

160

151-200 dokumenti

190

201-250 dokumenti

225

251-300 dokumenti

255

301-350 dokumenti

320

Suuremate kannete mahu korral on hind kokkuleppel.

Lisateave:

  • Pangaväljavõtte iga rida loetakse üheks dokumendiks.  
  • Hindadele ei lisandu käibemaksu.    

Põhiteenuse hind sisaldab

  •         raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan)
  •         algdokumentide kontroll ja töötlemine
  •         müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros
  •         ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros 

Lisateenuste hind:

Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine

65 eurot, muutmine kokkuleppel

Müügiarvete koostamine

kokkuleppel

Laoarvestuse pidamine (arvele võtmine ja mahakandmine)

kokkuleppel,  alates 65 eurot kuu, 

Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine

Kuni 2lk 10eurot, alates 3lk 25eurot

Objekti arvestuse pidamine             

Alates 20eurot

Aastaaruande koostamine               

Alates 120eurot

Konsultatsioon püsikliendile                                        

Tasuta

Arveldused aruandvate isikutega                                  

5eurot/tk

Põhivahendite arvestuse kanded                                   

Alates 1euro/tk

Igakuiste deklaratsioonide koostamine ja esitamine MTA-le

KMD  10eurot

TSD  5eurot/in

Ühendusesisene KD 1-5klienti 15eurot, iga järgnev klient 5eurot

Palga ja maksude arvestus tunni- ja tükitööliste ning töötajatel, kellele makstakse palka rohkem kui 1 kord kuus

10eurot/in

Palga ja maksude arvestus kuupalgalistel                      

5eurot/in

Puhkusetasu ja lõpurahade arvestus              

10eurot/in

Töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale

5eurot/in

Komandeeringute arvestus                              

5eurot/in

Deklaratsioonide parandamine ja uue esitamine                         

20eurot

Koostatud raamatupidamisregistritest väljatrükid        

0.30senti/lk

Suhtlemine Maksuametiga kontrollimise või revideerimise ajal

30eurot/h

Kiirtöö (vahebilanss, kasumiaruanne või muud aruanded, etteteatamine vähemalt 2 tööpäeva)

35eurot/aruanne

Eelmiste perioodide raamatupidamise korrastamine

min. 65eurot/kuu

Keeruliste raamatupidamis- ja maksuprobleemide lahendamine

kokkuleppel

Dokumentide postitamine (ka saldokinnitused)

1euro/tk

Vajadusel muude raamatupidamisaruannete koostamine      

15eurot/aruanne

 

Pooltevahelisel kokkuleppel võimalik sõlmida kindla kuutasuga leping.  

Capitel Finance OÜ käibemaksukohustuslasena registreerumise korral lisandub hindadele käibemaks.